Markt onderzoeken

Wilt u meer te weten komen over (mogelijke) markten of klanten? BoB voert graag nauwkeurig en betrouwbaar marktonderzoek voor u uit. Op deze manier kunt u een gedegen beslissing nemen. Daarnaast zorgt u ervoor dat deze beslissing u ook daadwerkelijk in contact gaat brengen met uw relaties.

Voor een organisatie is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de tevredenheid van uw relaties. Een klanttevredenheidsonderzoek kan een goed middel zijn om dit te meten, vervolgens dienen de resultaten wel gebruikt te worden om daadwerkelijk de tevredenheid van de klant te verhogen. BoB kan u hier bij helpen. BoB wil niet ‘meten om te meten’, maar de resultaten effectief gebruiken. Frequent en goed klantcontact levert immers winst op!

BoB is graag bij het gehele traject betrokken, na een eerste meting houden wij ook graag een tweede meting. Op deze manier kunnen wij zien of er echt een verbetering heeft plaatsgevonden.

Graag zetten we samen met u dit instrument in, om er daadwerkelijk achter te komen wat er bij uw relaties speelt. Daarnaast geven wij u graag advies over de manier waarop u hier het beste op in kunt spelen.

                                                                                      Interesse?